Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2016 16:45

Bə terarizmi zid Azərbaycan Respublika və Rusiyə mıştərəkə əməliyat bino be.

Bə terarizmi zid Azərbaycan Respublika və Rusiyə mıştərəkə əməliyat bino be.
Bə terarizmi zid Azərbaycan Respublika və Rusiyə ğıvvon 2 qılə məmləkəti sərhədonədə mıştərəkə əməliyatışon bino kardə.

Im əməliyat Azərbaycan Respublika polis ğıvvon və Rusiyə  həxiku mudafiyə bıkə ğıvvon  həmkarətiədə icra bedə.

ım mıştərəkə əməliyati çərçivədə ki desbə noyabri 27 nə ruji dəvomış heste Azərbaycan Respublika Ğusar iyən Xaçmaz sərhəddiyə şəhronədə polisi məxsusə poston təşkil bəben.

de cinayət iyən ğeyre ğanoniyə muhacirət de nərkotikə maddon ğaçaği mubariuzə karde iyən silah ğaçaği vəy qəte Azərbaycan Respublika və Rusiyə ğıvvon mıştərəkə əməliyati əsosə hədəf elan bə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə