Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 28 Noyabr 2016 23:07

Azəri rəsmi şəxs Azərbaycan Respublikaədə ve ciddi de radikalə qrupon mubarizə karde barədə işarəş karde.

Azəri rəsmi şəxs Azərbaycan Respublikaədə ve ciddi de radikalə qrupon mubarizə karde barədə işarəş karde.
Azərbaycan Respublikaədə bə diniyə təşkilaton koonədə devlətiyə komitə rəisi votışe:ım məmləkətədə de radikalə qrupon ciddiyə mubarizəon təşkil bəbe.

Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublikaədə diniyə təşkilaton koonədə bə devlətiyə komitə rəis Mubariz Ğurbanli Azərbaycan Respublikaədə bə İron İslam Respublika tojə səfir Cəvad Cəhanqiri vindımonədə votışe:jıqo qrupon Azərbaycan Respublika ictimaiyyətdə heç qılə vırəşon ni.

Mubariz Ğurbanli bə İron və Azərbaycan Respublika dustə əlağon işarəş karde və bə ım məmləkəti nakonə prezident Heydər Əliyevi muhimmə rol ım əlağon inkişaf doe barədə sıxanış karde və votışe:ısət həm ım siyasət Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyevi tərəfiku de muvəfəğiyyət dəvomış heste.

əv həmçinin diniyə baxşədə Azərbaycan Respublika əlağəş musbət zınə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə