Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 01 Dekabr 2016 13:33

Azərbaycan Respublika Qəncə şəhrədə vəhhabiyə qrupi uzvonku çand nəfəri dəstqir be.

Azərbaycan Respublika Qəncə şəhrədə vəhhabiyə qrupi uzvonku çand nəfəri dəstqir be.

Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon Qəncə şəhrədə vəhhabion 10 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəşon do.

Bə İslamin səsi internetiyə mərkəzi elanon əsosi Azərbaycan Respublika əmniyyətiyə mərkəzon pəynə elanışon kardə Azərbaycan Respublika Qəncə şəhrədə vəhhabion 10 qılə uzvışon dəstqir kardə.

bə rəsə xəbon əsosi dəstqir bə kəson şəhri sərvətməndə şəhrvandonku hestin və veyə zəminonışon heste.

mediyaon desbə ısət çəvon qıno barədə heç qılə xəbəşon doə ni.

vote lozime Boku devlət Azərbaycan Respublikaədə islamçiyə şiəyon etirazədə dim bə dim nıbe xoto vəhhabiyyəti uzvon dəstqir karde peştədə fəalə dindarə şiəyon dəstqir kardən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə