Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 03 Dekabr 2016 17:32

Bə Suriyə ərazi təmamiyət iyən siyasiyə vəhdət Boku işarə.

Bə Suriyə ərazi təmamiyət iyən siyasiyə vəhdət Boku işarə.
Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe: Suriyə ərazi təmamiyət iyən siyasiyə vəhdət bəpe təmin bıbo.

Bə Azərbaycan Respublika Riport aqentəti cumə rujnə xəbon əsosi Hikmət haciyev Maskvaədə çap bə Nezavismiya qazeta nomo bə rujnamə elan kardə xəbə reaksiyaədə ki elanış kardə be  mumkine bəzi mıstəğillə məmləkəton Suriyə məmləkətdə sulhi hifz karde itifağədə iştirak bıkən reaksiyaş nışon doə və elanış kardə Suriyə sulhi hifz karde itifağədə Azərbaycan Respublika iştirak karde ihtimal səhih ni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə