Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 04 Dekabr 2016 10:21

Azərbaycan Respublikaədə qıləy terrorist kıştə bedə.

Azərbaycan Respublikaədə qıləy terrorist kıştə bedə.
Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon ım məmləkətdə qıləy şəxsi kışteku xəbəş do ki ğəsdış hest bı terroristiyə əməliyat təşkil bıkə.

Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon Cami Əmin nomo bə şəxsi ki zinə Boku Binə ticariyə mərkəzədə ıştəni tıpne ğəsdış hest bı kıştən.

bə ım xəbə əsosi ım şəxs 2007 nə sori de Nayif Əlbədəvi və de Əbucəfər ləğəbi məşhur bə şəxsi rəhbərəti qıləy terroristiyə qrupədə həm uzviyyətış hest bı ki həminə məsələ xoto dəstqir və zindoni bedə.

ım şəxs 2016 minnə sori əvvələdə Azərbaycan Respublikaku bə kəno xaricdə bə terroristiyə qrupon əlavə bedə.

Azərbaycan Respublika devləti əmniyyətiyə mərkəzon bə dast vardə sənədon əsosi təxribatinə əməlon əncum doeyu çəy həmkarəti de terroristiyə qrupon təsdiğ kardən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə