Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 06 Dekabr 2016 10:12

Azərbaycan Respublikaədə Muhsen Səmədovi bə kars ovoştıne vədə etiraz.

Azərbaycan Respublikaədə Muhsen Səmədovi bə kars ovoştıne vədə etiraz.
Azərbaycan Respublika ruşinə fikon iyən dindaronku qıləy qrup çı məmləkəti islam partiya rəhbər Muhsen Səmədovi bə kars ovıştiniye vədə etirazışon karde.

Azərbaycan Respublika islam partiya məhbusə rəhbər Muhsen Səmədov har qıləy illətiku kəno Ğubestan zindoniku bə Boku 12 minnə numrədə bə zindoni kars ovıştıniyə bə.

Azərbaycan Respublika ruşinə fikon cəmiyyəti rəis Eldəniz Ğuliyev bə kars Muhsen Səmədovi ovıştıniyeku tənğidış karde və dindaron vədə çı məmləkəti devləti əməlonku həm qilayəş karde.

Azərbaycan Respublika yolə huğuğ şınas Namzəd Cəfərov həm Muhsen Səmədovış siyasiyə məhbusış zınə və votışe:çəy bə kars ovıştıniye illət ıme ki əv qıləy dindar iyən vıjdan soybə insone.

Ğərəbaği islamiyə muğavimət hərəkati rəis Ruvşən Əhmədli həm bə Səmədovi zid işkəncəon vəy qəteş tələb kardə.

Musen Səmədov Azərbaycan Respublikaədə sionist rejimi nufuz karde iyən bə dini zid siyasəton etiraz karde xoto 2012 minnə sori yanvarə manqiku əmniyyətiyə ğıvvon tərəfiku həbs bəy və qıləy pesoxtə bə məhkəmədə bə 12 sor həbs məhkum be.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə