Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 11:04

De Azərbaycan Respublika Kiperi əlağon inkişaf.

De Azərbaycan Respublika Kiperi əlağon inkişaf.
Kiperı xarici koon vəzir de Azərbaycan Respublika əlağon inkişaf doeyu ıştə məmləkəti bərnamonku xəbəş do.

Bə APA xəbon əsosi Kiperı xarici koon vəzir zinə Kiperı məmləkətdə Avropa şura vəziron komitədə omə miladiyə sori de Azərbaycan Respublika əlağon inkişaf doeku işarəş karde.

Kiperı xarici koon vəzir həmçinin Turkiyə iyəm mıxtəlif məmləkəton  tərəfiku Kiperı ərazi təmamiyəti bə rəsmiyyət nızneş işarə karde və votışe: ım məsələ Kiper və Azərbaycan Respublika əlağon kam be illət əbı ni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə