Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 10:00

Avropa əmniyyət və həmkariyə təşkilat bə Ğərəbaği otəş basti əməl karde nəzorət bəkay.

Avropa əmniyyət və həmkariyə təşkilat bə Ğərəbaği otəş basti əməl karde nəzorət bəkay.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə bə Ğərəbaği təmas xəti otəş basti əməl kardeyu Avropa əmniyyət və həmkariyə təşkilati nəzorət kardeku xəbəş do.

Bə APA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə zinə elanış karde Ermənistanı tərəfiku Heristo Heristof iyən Saymon Teylor həmçinin Azərbaycan Respublika tərəfiku Yevqeny Şarov iyən Piter Svedberq bənə Avropa əmniyyət və həmkariyə təşkilati nımoyəndon bə Ğərəbaği təmas xətti otəşbasti nəzorət karde bə qi bəqəten.

bə həminə xəbon əsosi beynəlxalğə naziron həminə çərçivədə Ağdam şəhri icra hakim təşkilatədə de Azərbaycan Respublika hərni ğıvvon nımoyəndon vindımonışon dəvoni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə