Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 10:37

Mıştərəkə mudafiyə iyən hərbiyə həmkarətion inkişaf doeyu Tehron və Boku işarə.

Mıştərəkə mudafiyə iyən hərbiyə həmkarətion inkişaf doeyu Tehron və Boku işarə.
Bokuədə bə ironi səfir və Azərbaycan Respublika mudafiyə sənaye vəzir 2 qılə məmləkəti miyonədə mudafiyə iyən hərbiyə həmkarətion ve kardeku istiğbalışon karde.

Bə Fars aqenti xəbon əsosi Bokuədə bə İron İslam Respublika səfir Cəvad Cəhanqirzadə zinə de Azərbaycan Respublika mudafiyə sənaye vəziri Yavər Cəmalov vindımon və muzakirəş dəvoni.

ım vindımonədə 2 tərəf mudafiyə iyən hərbiyə baxşədə  İron və Azərbaycan Respublika mıştərəkə həmkarətionku ıştə rızoyətışon nışon do və ım həmkarətion dəvom doeyu 2 qılə məmləkəti hozzı mandeku xəbəşon do.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə