Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 10 Dekabr 2016 23:54

Azərbaycan Respublika məktəbonədə hicab tojədən ğədəğən be.

Azərbaycan Respublika məktəbonədə hicab tojədən ğədəğən be.
Azərbaycan Respublika Ostoro məktəbonədə hicabiku istifadə karde tojədən ğədəğən beədə bə tələbəon iyən hicab bıqətə muəllimon xəbərdarəti doə bəy ki 2 şanbə rujnəku de hicab bə məktəb çəvon vəy bəqəten.

Boku şəhriku bə rəsə xəbon əsosi və bə tələbəon valedeynon votəyon əsosi çı şəhri məktəbu modiron tərəfiku hicabi ğədəğəb be barədə doə bə xəbərdarətion bəpeştə əvon elanışon kardə ki əqər doə bə əmriku itaət nıbo hicab bıqətə tələbəon bə məktəb ro nibədon

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə