Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 00:17

Azərbaycan Respublika ruhaniyon itifaği de qıləy bəyonot bə Boku Netaniyaho səfərış məhkum karde.

Azərbaycan Respublika ruhaniyon itifaği de qıləy bəyonot bə Boku Netaniyaho səfərış məhkum karde.
Azərbaycan Respublika ruhaniyon itifaği de qıləy bəyonoti elanış karde omə rujonədə bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəzir Benyamin Netaniyaho səfər heç qılə holədə bə Azərbaycan Respublika foydə əsosi ni.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika ruhaniyon itifaği ımruj de qıləy bəyonoti elanış karde ım itifağ bə Boku Netaniyaho səfəri məhkum kardə çunki bə həmmə oşkoy ki sionist rejim həmmişə fələstinı məzlumə millətış avərə kardə çəvon kəonış viranə kardə və fələstifıjon bə ğətl rosnedə.

bə ım bəyonoti əsos Azərbaycan Respublika millət desbə ısət dınyo mıxtəlif məmləkəton devlətiyə rəsmi şəxson iyən şəhrvandon səfəriku istiğbalışon kardə əmmo sionist rejimi nımoyəndə və bəşəriyyəti ğatili nibəbe mehmon hisob varde.

Azərbaycan Respublika ruhaniyon itifaği bəyonotədə oməy ki bə sionist rejim Boku nez be siyasət Azərbaycan Respublika milləti iradəku bə kənoy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə