Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 10:06

Bə Netanyahu səfəri etiraz karde xoto islam partiya uzvon Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə vədə cəm bedən.

Bə Netanyahu səfəri etiraz karde xoto islam partiya uzvon Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə vədə cəm bedən.
Azərbaycan Respublika islam partiya uzvon bə Boku sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri etiraz kardeyu im respublika xarici koon vəzorətxonə vədə cəm bedən.

Boku şəhriku bə telerədyo aqentəti  doə məlumaton əsosi etiraz əkon islamiyə sərzəminiku dast bıkəş nıvıştə mətləbonışon bə dast qətə bı və bə Boku Netanyahu səfər etirazışon karde.

ım etirazinə hərəkəti oxoydə de qıləy ğətnamə Ğodsı işğalqərə rejimi 1 minnə vəziri səfər bə Azərbaycan Respublika mıslmonə məmləkət məhkumışon karde ki həmonə ğətnamə bə ım məmləkəti xarici koon vəzorətxonə həm vığandə bı və bə Boku Netanyahu vəy qəteşon tələb kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə