Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 23:28

Ermənistanı be pilutə təyyarə bə zəmin eğande rəd be vədə Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə reaksiya.

Ermənistanı be pilutə təyyarə bə zəmin eğande rəd be vədə Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə reaksiya.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Ermənistanı be pilutə təyyarə bə zəmin eğande xəbə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon tərəfiku rəd karde vədə elanış karde Ermənistan de na səhihə bəhonəon ıştə hərbiyə ğıvvə zəifəti puşnedə.

Bə Virtoal sayti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə mətbuatiyə baxş zinə elanış karde Ermənistanı be pilutə təyyarə ki Fizuli məntəğədə muşahidə bə çı məmləkəti silahlinə ğıvvon tərəfiku bə zəmin eğandə bə.

ım qıləy holədəy ki Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə de qıləy bəyonoti elanış kardə be pilutə təyyarə bə zəmin eğande həxədə Azərbaycan Respublika idda be əsose.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə