Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 18 Dekabr 2016 11:40

Azərbaycan Respublika de Qurcistan və Turkiyə 3 tərəfə hərbiyə manevri təşkil doeyu hozzı bedən.

Azərbaycan Respublika de Qurcistan və Turkiyə 3 tərəfə hərbiyə manevri təşkil doeyu hozzı bedən.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon hozzı mandeku de Qurcistan və Turkiyə mıştərəkə 3 tərəfə hərbiyə manevri bərpo kardeyu xəbəş do.

Bə Oxo xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Zakir Həsənov cumə ruji  de Qurcistanı mudafiyə vəzir Levan İzoria vindımonədə ki Boku şəhrədə təşkil be  bə ım məmləkəti kamilə hozzıəti de Turkiyə iyən Qurcistan mıştərəkə hərbiyə manevri bərpo kardeyu xəbəş do və ım manevrədə iştirak karde məğsədış hərbiyə ğıvvə inkişaf doe iyən Azərbaycan Respublika hərbiyə əlağon inkişaf does elan kardə.

Zakir Həsənov dəvardə 3 manqədə bə ım 3 qılə məmləkəti mıştərəkə hərbiyə manevri  işarəş karde və votışe:jıqo manevron bə Qurcistan Turkiyə və Azərbaycan Respublika məlumaton ve be iyən məlumaton bə iyandı ovıştıniye komək bəkay.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə