Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 16:14

Tale Bağırzadə iyən Nardaranı hadisə coqlə zindoniyon vəşiyəti aksiyaşon təşkil kardə.

Tale Bağırzadə iyən Nardaranı hadisə coqlə zindoniyon vəşiyəti aksiyaşon təşkil kardə.
Zindonədə bə Azərbaycan Respublika mıslmonon ittifaği hərəkati rəis Tale Bağırzadə ıştə iyən Nardaranı hadisədə dəstqir bə kəson məhkəmə koon vədə etiraz kardeyu vəşiyəti aksiyaş təşkil kardə.

Bə Azərbaycan Respublika İslamin Səsi nomo bə sayti ımrujnə xəbon əsosi  Tale Bağırzadə iyən çı məmləkəti xalğ partiya muavin Fuad Ğəhrəmanli iyən Nardaranı hadisə 16 qılə zindoni vəkil Elçin İmanov votışe: ım zindoniyon dekabri 19 minnə rujiku məhkəmə rəisi tərəfiku məhkəmədə bə çəvon iştiraki mane təşkil karde xoto vəşiyəti aksiyaşon təşkil doə.

İmanov ıştə sıxanon dəvomədə  bə Nardaranı sənədi məhkum bə kəson bevəcə şərayet zindonədə işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ım məhkum bə şəxson zindoni şərayet çok ni və sarde və çandə nəfər həm noxəş bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə