Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 23 Dekabr 2016 12:09

Azərbaycan Respublika devləti diniyə komitə rəisi işarə ım məmləkəti məktəbonədə islamiyə məsəlon dərs doe həxədə.

Azərbaycan Respublika devləti diniyə komitə rəisi işarə ım məmləkəti məktəbonədə islamiyə məsəlon dərs doe həxədə.
Azərbaycan Respublika devləti diniyə koon komitə rəisi ım məmləkəti miyonə məktəbədə islamiyə fikron dərs doe barədə işarəş karde.

Bə TREND aqentəti zinə xəbon əsosi Mubariz Ğurbanli ım məmləkəti məktəbon dərsiyə kitobonədə diniyə məlumaton kam beku işarəş karde və votışe:diniyə məlumaton nıbe bois bəbe ta nodonə insonon bə xətoə roon eqınon.

Mubariz Ğurbanli həmçinin votışe:İspaniya və Rusiyə iyən coqlə  xariciyə məmləkətonədə  diniyə məsələon dərs dodən və işarəş karde ki ailəon həm vəzifəşon heste ki ıştə hırdəniyon diniyə məsələon iyən islamiyə fikronədə oşno bıkən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə