Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 24 Dekabr 2016 09:46

Nəxcivan-Məşhəd ğətar nezə omə rujonədə bə ro dəbəqıne.

Nəxcivan-Məşhəd ğətar nezə omə rujonədə bə ro dəbəqıne.
Nəxcivan- Məşhədı musaferiyə ğətar və bərəks dekabri 29 nə rujiku bə ro dəbəqıne.

Boku şəhriku bə telerədyo ımrujnə xəbon əsosi  Azərbaycan Respublika osınə ro şirkəti elanış kardə ım musaferiyə ğətar ha haftə 2 kərə 1 şanbə iyən 5 şanbə Nəxcivaniku bə Məşhəd və Nəxcivan-Colfa-Təbriz və Məşhəd royku hərəkət bəkay.

bə ım xəbon əsosi çokə şərayeton icod kardeyu Nəxcivan-Məşhəd musaferiyə ğətarədə Nəxcivan və Colfa ğətari mandə vıronədə zumandə sistemonku istifadə bəkan.

Azərbaycan Respublika osınə ro şirkəti elanış kardə musaferon ımrujnəku anlaynə holətədə iyən osınə ro mərkəzonku bilit se bəznen.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə