Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Dekabr 2016 14:51

Azərbaycan Respublika rəsmi şəxsi sıxanon ım məmləkətdə ozod sıxan karde və mediyaon ozodə fəaliyyətiku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika rəsmi şəxsi sıxanon ım məmləkətdə ozod sıxan karde və mediyaon ozodə fəaliyyətiku xəbəş do.
Azərbaycan Respublika president aparati mərkəzi ictimayi siyasiyə hissə mudir ım məmləkətdə bə ozod sıxan karde iyən mediyaon ozodə fəaliyyət işarəş karde.

Bə APA aqenti zinə xəbon əsosi Əli Həsənov qıləy mərasimədə ki dınyo azərion ruji mınosibətiku bərpo be ım məmləkətdə  bə ozodə bəyon iyən mediyaon ozodə fəaliyyəton işarəş karde.əv ıştə sıxanon dəvomədə votışe: həmmə mediyaon informasiya vasitəon devləti məxsusə imkanonku istifadə kardən.

Əli Həsənovi ım sıxanon qıləy holədəy ki  insonə həxon beynəlxalğə təşkilat çandəkərə ım məmləkətdə ozodəti nıbe iyən  informasiya fəaliyyəton ozod nıbe həxədə xəbərdarətişon doə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə