Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Azərbaycan
müxtar namə iruni duzkardə film azərbaijan və turkiyə kanalun ku nışun duə bəbe
bı fars agenti eılanun əsas azərbaijan rispublika devlət məmnuə kitubunış diniyə kitubun eılanış kardə əmu həğiğət də ım kitubun ki çəvun nəş məmkuı eılan bəy bı şiə alimun və yulun …
 maykel lutem bukuəndə ki siynist rezim səfir bı lankunı məntəğə səfər və gıle jələsəəndə lankunı şəhri ejraiy rezimi hüzurəndə ım məntəğə ejtemaiyət eğtesad və mədəni vəziyəti ku məlumatış bı dast …
            De diğət bə ım ki azərbaijan devlət ə kituvuni ki çəvun çap be mane bə de diniyə kituv noməndə onvanış kardə əmo ım kituvon veyə tedad bə çəman …
Azərbaijan hərbi ğıvə se gılə məğam diniyə vajibatun ənjom due güroş ım ülkə məğamatun tərəfi ku  ıştə nizami məğami ku bə kənu manden
Aya amerika tuzə hərəkətun jünobi ğafğazdə  bı rusiyə duəşbe
Şənbə, 23 iyul 2011 15:38

Azərbaycan respoblikə

Azərbaycan respoblikə modəfeyə nəzılle elənş kə
 əhlebet əleyhsəlamı məçit gorcestan də oz bə
Amerika və azərbaican nizami təmrinon zəmaı elan bə
Bazar ertəsi, 18 iyul 2011 17:38

Bə esləm azəre nəğlon əsəs

 orxən məmedov  
Azərbaijn islam partiya ıştə rəbəri ozodəti tələbış kay
Bazar ertəsi, 11 iyul 2011 19:53

ermənestan perezdentı nota bı azərbaijanı

ermənestan perezdentı nota bı azərbaijanı rispoblika
  Vəhdət azərbaijan rispoblika islami patiaun səbarzəti rəmz
 Azərbaycan İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədovun, eləcə də digər şəxslərin – partiya sədrinin müavini Vaqif Abdullayevin, Astara rayon təşkilatının sədri Rufulla Axundzadənin, Mövsüm Səmədovun qayını Firdovsi Məmmədrzayevin istintaqı yekunlaşıb. İyun …
Page 113 of 113