Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 07 June 2016 12:29

Turkiyə mediyaon Stanbul şəhri aftobos mərkəzədə qıləy tıpımoniku xəbəşon doə.

Turkiyə mediyaon Stanbul şəhri aftobos mərkəzədə qıləy tıpımoniku xəbəşon doə.

Turkiyə mediyaon Stanbul şəhri aftobos mərkəzədə qıləy tıpımoniku xəbəşon doə.

 Bə ANS pres internetiyə mərkəzi elanon əsosi ımruj mayə manqi 7-Ə Stanbul şəhri Vəzəncilər nomo bə məntəğədə na şınasə odəmon bə polis məmoron aftobosi hucum kardən.

həminə hadisəndə 11 nəfər kıştə bən və 36 nəfər həm yarəjə bən .

bə Turkiyə N TV xəbon əsosi yarəjəonku qıleni Azərbaycan Respublika şəhrvandonkuy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə