Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 10 June 2016 10:38

İraği məmləkətdə Əsaeb Əhlilhəğ nomo bə ləşkəri fərmondə votışe:İŞİD terroristiyə qrup Amerkə vəsilə məntəğə məmləkəton məxsosən iraği baxş bə baxş karde xotoy.

İraği məmləkətdə Əsaeb Əhlilhəğ nomo bə ləşkəri fərmondə votışe:İŞİD terroristiyə qrup Amerkə vəsilə məntəğə məmləkəton məxsosən iraği baxş bə baxş karde xotoy.

İraği məmləkətdə Əsaeb Əhlilhəğ nomo bə ləşkəri fərmondə votışe:İŞİD terroristiyə qrup Amerkə vəsilə məntəğə məmləkəton məxsosən iraği baxş bə baxş karde xotoy.

Ğeys Əlxəzəli zinə şanqo de təsnim aqenti təşkil doə votımonədə işarəş karde İŞİD terroristiyə qrupi təşkil be amerkəvıjon tələbəndə əncum bə və məntəğə məmləkəton əcumlədə Turkiyə Səudi Ərəbestan və Ğətər məmləkəton ım terroristiyə qrupiku tərəfdarətişon kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə