Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 12 June 2016 15:35

İŞİD terroristiyə qrupiku Ankara oşkoə tərəfdarətion kənoədə Turkiyə prezident çı qrupiku bəzi məmləkəton tərəfdarətiş məhkum karde.

İŞİD terroristiyə qrupiku Ankara oşkoə tərəfdarətion kənoədə Turkiyə prezident çı qrupiku bəzi məmləkəton tərəfdarətiş məhkum karde.

İŞİD terroristiyə qrupiku Ankara oşkoə tərəfdarətion kənoədə Turkiyə prezident çı qrupiku bəzi məmləkəton tərəfdarətiş məhkum karde.

Rəcəb Təyyib Ərdoğan votışe: məmləkətoni ki bə nəzər rəsedə Ankara dust hestin Turkiyə cənub iyən Suriyə şimalədə xətoə bərnamon icra karde holədə hestin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə