Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 13 June 2016 15:14

Turkiyə hərbiyə ğıvvon de arteleriya ğıvvon bə Suriyə şimal hissə hucumışon təşkil karde.

Turkiyə hərbiyə ğıvvon de arteleriya ğıvvon bə Suriyə şimal hissə hucumışon təşkil karde.

Turkiyə hərbiyə ğıvvon de arteleriya ğıvvon bə Suriyə şimal hissə hucumışon təşkil karde.

Turkiyə hərbiyə ğıvvon elanışon kardə ım hucumi nəticədə İŞİD terroristiyə qrupi 8 qılə uzv kıştə bedən.

Turkiyə əmniyyətiyə ğıvvon iddaşon kardə ki fəğət bə İŞİD mərkəzi hucumışon kardə və çı terroristiyə qrupi 11 qılə mərkəzışon arəku bardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə