Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 14 June 2016 11:30

Noməlumə odəmon İstanbul şəhri Əyyub məntəğədə 10 qılə şəxsiyə maşinon otəş jedə.

Noməlumə odəmon İstanbul şəhri Əyyub məntəğədə 10 qılə şəxsiyə maşinon otəş jedə.

Naşınasə odəmon İstanbul şəhri Əyyub məntəğədə 10 qılə şəxsiyə maşinon otəş jedə.

Bə Anatoli aqenti ımrujnə xəbon əsosi na şınasə odəmon  bə çanqılə maşini benzin peşandən və maşinon sutedən.

Desbə ısət heç qrup ım hadisə məsuliyyətış bə qi qətə ni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə