Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 15 June 2016 12:04

İraği hərbiyə ğıvvon həvoiyə hucumonədə bə İŞİD terroristiyə qrupi mərkəzon ki ım məmləkəti ğərb hissədə təşkil bə xəyli terrorist kıştə bən.

İraği hərbiyə ğıvvon həvoiyə hucumonədə bə İŞİD terroristiyə qrupi mərkəzon ki ım məmləkəti ğərb hissədə təşkil bə  xəyli terrorist kıştə bən.

İraği hərbiyə ğıvvon həvoiyə hucumonədə bə İŞİD terroristiyə qrupi mərkəzon ki ım məmləkəti ğərb hissədə təşkil bə  xəyli terrorist kıştə bən.

İraği hərbiyə ğıvvon ım əməliyat ım məmləkəti ğərb hissə Ələnbar ostani Fəlicə şəhrədə təşkil bə ki nəticədə 10 qılə terrorist kıştə bedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə