Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 16 June 2016 11:46

Turkiyə Muş nomo bə ostanədə bə Turkiyə polis idarə bina de rəketi təşkil bə hucumədə veyə ziyanon icod bən.

Turkiyə Muş nomo bə ostanədə bə Turkiyə polis idarə bina de rəketi təşkil bə hucumədə veyə ziyanon icod bən.

Turkiyə Muş nomo bə ostanədə bə Turkiyə polis idarə bina de rəketi təşkil bə hucumədə veyə ziyanon icod bən.

Bə Axa sayti elanon əsosiTurkiyə polis idarə zinə elanış ka na şınasə silahlinə odəmon həminə ostanədə bə Ğizil Ağac məntəğə polis idarə bina  ğandə rəketəndə bə ım bina veyə ziyan jedən.

Çı hucumiku bə nav polis iyən hucum kardə kəson daveədə 1 polis kıştə və 2qılə polis həm yarəjə bedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə