Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 18 June 2016 19:40

Bə terarizmi zid Rusiyə fəaliyyəton dəvomədə Dağıstanı muxtar Respublika cənub hissədə devlətiyə ğıvvon və silah bə dast peqətə kəson miyonədə təşkil bə dave nəticədə 13 nəfər kıştə bən.

Bə terarizmi zid Rusiyə fəaliyyəton dəvomədə Dağıstanı muxtar Respublika cənub hissədə devlətiyə ğıvvon və silah bə dast peqətə kəson miyonədə təşkil bə dave nəticədə 13 nəfər kıştə bən.

Bə terarizmi zid Rusiyə fəaliyyəton dəvomədə Dağıstanı muxtar Respublika cənub hissədə devlətiyə ğıvvon və silah bə dast peqətə kəson miyonədə təşkil bə dave nəticədə 13 nəfər kıştə bən.

 Im hadisə Dərbənd şəhri Sileyman Stals məntəğədə təşkil bə.

10 nəfər silah bə dast peqətə kəsonku kıştə və polis ğıvvonku həm 3 nəfər kıştə bəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə