Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 19 June 2016 15:00

Amerkəvıjə siyasiyə təhlilçi sıpiyə bina siyasətonış İŞİD terroristiyə qrupi zumandəti dəlilış zınə.

Amerkəvıjə siyasiyə təhlilçi sıpiyə bina siyasətonış İŞİD terroristiyə qrupi zumandəti dəlilış zınə.

Amerkəvıjə siyasiyə təhlilçi sıpiyə bina siyasətonış İŞİD terroristiyə qrupi zumandəti dəlilış zınə.

Filip Ciraldi ımruj  de press tv təşkil doə mısohibədə votışe Amerkə həmmə məmləkətonədə ki İŞİD əyu huzurış heste hərbiyə dəxalət kardə və ə məmləkəton no orom kardedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə