Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 20 June 2016 10:13

Turkiyə sərhəddiyə ğıvvon Suriyə 8 qılə avərə kıştən

Turkiyə sərhəddiyə ğıvvon Suriyə 8 qılə avərə kıştən

Suriyədə bə insonə həxon nomo bə insonə həxon nəzorət bıkə mərkəz elanış karde 8nəfər Suriyə avərəonku ki bə Turkiyə ərazi daxil be ğəsdışon hest bı ım məmləkəti sərhəddiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə kıştə bedən.

 Im hadisə Xərbe Əlcuz di neziədə təşkil bə ki həminə hadisədə 8 nəfər həm yarəjə bedən.

Bə ım xəbon əsosi 3qılə hırdən həm kıştə bə kəson miyonədə heste.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə