Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 21 June 2016 16:17

Rusiyə hərbiyə ğıvvon təşkilati rəisi votışe:suriyədə ğərb iyən Amerkə tərəfiku təşkil bə hadison vədə Maskva səbr bə oxo rəse holədəy.

Rusiyə hərbiyə ğıvvon təşkilati rəisi votışe:suriyədə ğərb iyən Amerkə tərəfiku təşkil bə hadison vədə Maskva səbr bə oxo rəse holədəy.

Rusiyə hərbiyə ğıvvon təşkilati rəisi votışe:suriyədə ğərb iyən Amerkə tərəfiku təşkil bə hadison vədə Maskva səbr bə oxo rəse holədəy.

Valeri Qasimov zinə elanış karde Suriyə vəziyyəti vədə Rusiyə bənə Amerkə veyə səbrış ni  çunki otəşbasti qarant kardeyu iyən Suriyə milliyə dustiyətiyu bəştə həmmə vədəon əməlış kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə