Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 22 June 2016 10:53

Turkiyə İstanbul şəhrədə bə devləti zid etirazinə mitinq təşkil be.

Turkiyə İstanbul şəhrədə bə devləti zid etirazinə mitinq təşkil be.

Turkiyə İstanbul şəhrədə bə devləti zid etirazinə mitinq təşkil be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İstanbul şəhri çansaqılə şəhrvand mətbuati ozodəti ləğv be iyən insonə həxon bə lınqi ji noe məhkum kardeyu etirazinə mitinqışon bərpo karde.

Turkiyə 3 qılə jurnalist de ım məmləkəti kırdə rujnamə həmkarəti karde bəhonə dəstqir bən.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə