Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 24 June 2016 11:25

Turkiyə PKK partiya uzvon bə Ezmir ostani polis idarə hucum kardən.

Turkiyə PKK partiya uzvon bə Ezmir ostani polis idarə hucum kardən.

Turkiyə PKK partiya uzvon bə Ezmir ostani polis idarə hucum kardən.

Bə anatoli ımrujə xəbon əsosi Turkiyə əmniyyətiyə ğıvvon elanışon kardə PKK uzvon Bayendir polis idarə bina çanqılə rəket ğandən.

Turkiyə əmniyyətiyə rəsmi şəxson elanışon kardə ğandə bə rəketonku ilə  bə polis idarə nezi qınedə ki qonə ziyanon təşkil kardə.

Bə ım xəbon əsosi PKK ğıvvon tərəfiku coqlə ğandə bə rəket bə həminə məntəğə noxəş xonə(xəstə xonə) nezi qınedə əmmo tıpə ni.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə