Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 25 June 2016 17:21

İstanbul şəhri polis idarə Qulən nomo bə cəmaəti 28 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəş do.

İstanbul şəhri polis idarə Qulən nomo bə cəmaəti 28 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəş do.

İstanbul şəhri polis idarə Qulən nomo bə cəmaəti 28 qılə uzvi dəstqir kardeku xəbəş do.

Bə İstanbuli məhkəmə elanon əsosi  bə Fətullah Quləni qıləy nezə şəxsi dəstqir karde hıkm həm doə bəy.

 Dəstqir bə kəsonku 6 nəfər jen hestin.

Turkiyə prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğan Quləni məmləkəti milli əmniyyətiku ciddiyə xəto zındəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə