Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 27 June 2016 10:53

Turkiyə mediyaon PKK hucumon nəticədə çı məmləkəti 500 qılə hərb kıştə beku xəbəş do.

Turkiyə mediyaon  PKK hucumon nəticədə çı məmləkəti 500 qılə hərb kıştə beku xəbəş do.

Turkiyə mediyaon  PKK hucumon nəticədə çı məmləkəti 500 qılə hərb kıştə beku xəbəş do.

Bə Fars aqenti elanon əsosi  Turkiyədə de terarizmi mubarizə mərkəzi elanon əsosi  dəvardə sori iyolə manqiku desbə ımruj PKK hucumonədə bə Turkiyə polis və şəhrvandon zid532 nəfər hərbiyə şəxs və 228 nəfər həm ğeyre hərbi kıştə bən və 513 qılə hırdən həm yətim bən.

Bə ım xəbəron əsosi  iyolə manqi oxonə rujonku təğribən ha ruj Turkiyə 2 qılə hərbi PKK uzvon hucumonədə kıştə bedən.

Dəvardə 10 manqədə 832 qılə kıştə bə hərbionku 332 nəfər hərbiyə ğıvvə uzv və 182 nəfər həm polis ğıvvonku bən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə