Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 29 June 2016 14:50

Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstanı məmləkətonku Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşkil doə fəaliyyəton xoto təşəkkurış karde.

Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstanı məmləkətonku Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşkil doə fəaliyyəton xoto təşəkkurış karde.

Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstanı məmləkətonku Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşkil doə fəaliyyəton xoto təşəkkurış karde.

Bə APA xəbon əsosi Hurriyyət rujnamə nıvıştışe Turkiyə 1 minnə vəzir Turkiyə məclisədə ədalət və inkişaf partiya nomayəndon iclosədə votəşe xəylion Turkiyə və Rusiyə əlağon bə ım mərhələ rusneyu zəhmətışon kəşə ıştə bıvonku Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstaniku həmçinin məntəğə rəhbəron fəaliyyəton xoto Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşəkkur kardəm.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə