Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 07 Avqust 2016 13:22

Ermənistanədə qırovəqəton təslim beədə çı məmləkəti prezident Serj Sarkisiyan 44 nəfəri dəstqir karde əmrış do.

Ermənistanədə qırovəqəton təslim beədə çı məmləkəti prezident Serj Sarkisiyan 44 nəfəri dəstqir karde əmrış do.

Ermənistanədə qırovəqəton təslim beədə çı məmləkəti prezident Serj Sarkisiyan 44 nəfəri dəstqir karde əmrış do.

Bə Fakt xəbər sayti elanon əsosi Ermənistanı mediyaon cumə ruji elanışon karde ım məmləkəti no oromətion xoto 44 nəfər dəstqir bən.

Bə ım xəbon əsosi çan qılə təhğiğatiyə qrup qırov qəte hadisə xoto ıştə təhğiğonışon bino kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə