Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 10 Avqust 2016 17:43

Turkiyə rəsmi şəxson ım məmləkəti cənub şərğ Şirnak ostanədə 5 qılə hərbi ğıvvə kıştə beku xəbəş do.

Turkiyə rəsmi şəxson ım məmləkəti cənub şərğ Şirnak ostanədə 5 qılə hərbi ğıvvə kıştə beku xəbəş do.

Turkiyə rəsmi şəxson ım məmləkəti cənub şərğ Şirnak ostanədə 5 qılə hərbi ğıvvə kıştə beku xəbəş do.

Bə APA xəbon əsosi Turkiyə rəsmi şəxson ımruj elanışon karde bə terarizmi zid hərbiyə ğıvvon  Şirnak ostanədə təşkil doə əməliyati nəticədə 8 qılə hərbi yarəjə bən və çəvon vəziyyət ve bevəce.

Bə ım xəbon əsosi hərbiyə ğıvvon Şirnak ostanı Uludere məntəğədə əməliyat əncum doe holədə bin ki PKK ğıvvon bəvon hucum kardən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə