Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 11 Avqust 2016 09:46

Turkiyə cənub hissədə qıləy noxəşxonə vədə bomba tıpe nəticədə 50 nəfər yarəjə bedən.

Turkiyə cənub hissədə qıləy noxəşxonə vədə bomba tıpe nəticədə 50 nəfər yarəjə bedən.

Turkiyə cənub hissədə qıləy noxəşxonə vədə bomba tıpe nəticədə 50 nəfər yarəjə bedən.

Bə Raşatodey kanali  elanon əsosi zinə Turkiyə cənub Mardin ostani Ğızıl Təppə şəhrədə ki Suriyə  sərhəddiyə məntəğədə bə hisob omedə bomba tıpe nəticədə 50 nəfər yarəjə bedən.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə