Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 12 Avqust 2016 00:49

Turkiyə həvoiyə hərbiyə ğıvvon iraği şimalədə bə ım məmləkəti PKK uzvon mərkəzi hucumışon karde.

Turkiyə həvoiyə hərbiyə ğıvvon iraği şimalədə bə ım məmləkəti PKK uzvon mərkəzi hucumışon karde.

Turkiyə həvoiyə hərbiyə ğıvvon iraği şimalədə bə ım məmləkəti PKK uzvon mərkəzi hucumışon karde.

Bə Anatoli aqenti elanon əsosi Turkiyə həvoiyə hərbiyə ğıvvon elanışon kardə ım məmləkəti hərbiyə təyyarəon iraği şimal hissə osımonədə bə həvo rost bedən və PKK uzvon mərkəzon bombardımon kardən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə