Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 14 Avqust 2016 11:21

Livani Cəbəl-Amel alimon ittifaği islamiyə omməti nicat doe yeqanə roş muğavimətış zınə.

Livani Cəbəl-Amel alimon ittifaği islamiyə omməti nicat doe yeqanə roş muğavimətış zınə.

Livani Cəbəl-Amel alimon ittifaği islamiyə omməti nicat doe yeqanə roş muğavimətış zınə.

Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi livani Cəbəl-Amel alimon ittifaği qıləy bəyonotdə sionist rejimi vədə bə muğavimətı səbarzəti 10 minnə sorqardımoni işarəş karde və həminə məsələ xoto təbrik voteku bəpeştə elanış karde ım səbarzəti muğavimətı tərəfdarə milləti fəxrinə ğıvvə iyən muğavimətı mucahidon xoni nəticədəy.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə