Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 15 Avqust 2016 11:29

Muselı şərğ hissədə coqlə məntəğon İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod be.

Muselı şərğ hissədə coqlə məntəğon İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod be.

Muselı şərğ hissədə coqlə məntəğon İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod be.

Bə Livani Əlməyadin TV kanali ımrujnə xəbon əsosi kırdon pişmərqə ğıvvon iraği şimal Neynəva ostani mərkəz Musel şəhri şərğ hissədə 9 qılə məntəğəşon İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozodışon karde.

Kırdə pişmərqəon həmçinin iraği şimal Vərdək şəhrədə İŞİD terroristiyə ğıvvon mərkəzışon kamilən xərobəşon karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə