Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 17 Avqust 2016 10:27

Qıləy fələstinıjə cıvon İordaniya ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə şəhid bedə.

Qıləy fələstinıjə cıvon İordaniya ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə şəhid bedə.

Qıləy fələstinıjə cıvon İordaniya ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə şəhid bedə.

Bə livani Əlmenar xəbəriyə kanali elanon əsosi sionist rejimi hərbiyə ğıvvon zinə əsrə vaxti Əlxəlil şəhri cənub hissədə bə Əlfəvar nomo bə laqerdi hucum kardən ki 17 sirə fələstinıjə cıvon  Əbu Həşhəş çəvon ğandə qullə nəticədə şəhid bedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə