Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 19 Avqust 2016 12:15

Turkiyə 1 minnə vəziri muavin Noman Kortolmoş etirafış karde ki xəyli problemon ki ısət dəy dim bə dim hestimon Suriyə vədə Ankara siyasəton nəticədəy.

Turkiyə 1 minnə vəziri muavin Noman Kortolmoş etirafış karde ki xəyli problemon ki ısət dəy dim bə dim hestimon  Suriyə vədə Ankara siyasəton nəticədəy.

Turkiyə 1 minnə vəziri muavin Noman Kortolmoş etirafış karde ki xəyli problemon ki ısət dəy dim bə dim hestimon  Suriyə vədə Ankara siyasəton nəticədəy.

Im 1 minnə kərəy ki Turkiyə qıləy yolə rəsmi şəxs oşkoə holətədə Suriyə vədə bəştə xətoə siyasəton etiraf kardə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə