Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 20 Avqust 2016 22:18

Turkiyə cənub hissədə bomba tıpe bə 8 nəfərı kışte be bois bə.

Turkiyə cənub hissədə bomba tıpe bə 8 nəfərı kışte be bois bə.

Turkiyə cənub hissədə bomba tıpe bə 8 nəfərı kışte be bois bə.

Im hadisə Turkiyə Ğaziantep ostanədə və qıləy vəyə mərasimədə təşkil bəy.

Həminə hadisədə 60 nəfər həm yarəjə bedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə