Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 24 Avqust 2016 10:18

Urusə hərbi şəxs ermənistanədə bə əbədi həbs məhkum be

Urusə hərbi şəxs ermənistanədə bə əbədi həbs məhkum be

Rusiyə qıləy hərbi şəxs erməniyə 7 nəfərə ailə uzvon bə ğətl rosne xoto məhkum be.

Bə fransə aqentəti xəbon əsosi  Ermənistan zinə qıləy urusə hərbi şəxsi ki  İrəvan şəhri Qiyomri nomo bə hərbi mərkəzi neziədə  qıləy jen və şuyə çəvon 2 qılə balə vəyo(vəyi) iyən ailə 2 qılə nəvəş bə ğətl rosniyə be.

In urusə hərbi şəxs bə əbədi həbs məhkum bəy.

əv mıxtəlif analifon bəpeştə qıləy əğlımandə şəxs zıniyə bə və bəştə qıno həm etirafış kardə əmmo ım cinayəti dəlil məlum ni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə