Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 27 Avqust 2016 18:46

Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon Şirnak ostani Cizrə şəhrədə təşkil bə tıpımoni nəticədə çandə nəfəri kışte iyən yarəjə beku xəbə dodə.

Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon Şirnak ostani Cizrə şəhrədə təşkil bə tıpımoni nəticədə çandə nəfəri kışte iyən yarəjə beku xəbə dodə.

Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon Şirnak ostani Cizrə şəhrədə təşkil bə tıpımoni nəticədə çandə nəfəri kışte iyən yarəjə beku xəbə dodə.

Bə isna xəbon əsosi Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon elanışon kardə ki Şirnak ostani Cizrə şəhri polisi qıləy postəndə maşini dılədə noə bə bomba tıpne nəticədə 9 nəfər kıştə və 64 nəfər həm yarəjə bedən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə