Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 10 Oktyabr 2016 15:37

Heydər Əlibadi:Musel şəhri ozod kardeyu bə Turkiyə ğıvvon həmkarəti karde icazə nibədom

Heydər Əlibadi:Musel şəhri ozod kardeyu bə Turkiyə ğıvvon həmkarəti karde icazə nibədom

İraği 1 minnə vəziri elanış kardə Musel şəhri ozod karde əməliyatdə bə Turkiyə ğıvvon iştirak karde icazə nibədoy.

Heydər Əlibadi ım sıxanonış Kərbəlo ostanədə bəyonış karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə