Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 12 Oktyabr 2016 11:15

Kərbəlo şəhrədə çandə milyon Huseyniyə əzadarə zair

Kərbəlo şəhrədə çandə milyon Huseyniyə əzadarə zair

Kərbəlo ostandari muavin Tasua və Aşuraye Huseyni(ə) mərasimədə 3 milyon Huseyniyə əzadarə zairon huzuriku xəbəş do.

Bə Fars aqenti xəbon əsosi Əli Əlmiyali Aşuraye Huseyni matəmə əyyamədə çandə milyon zairi coni hifz kardeyu bə əmniyyətiyə tədbiron rost karde işarəş karde .

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə