Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 13 Oktyabr 2016 11:25

Kərbəlo şəhrədə Astane Ğodse Huseyni mudiron heyəti uzv dəvardə sori muğaisədə zairon ve beku xəbəş do.

Kərbəlo şəhrədə Astane Ğodse Huseyni mudiron heyəti uzv dəvardə sori muğaisədə zairon ve beku xəbəş do.

Kərbəlo şəhrədə Astane Ğodse Huseyni mudiron heyəti uzv dəvardə sori muğaisədə zairon ve beku xəbəş do.

Bə Livani Əlmənar xəbon əsosi Əfzəl Əlşam zinə həzrət imom Huseyn(ə) pokə hərəmədə bə 6 milyon zairi huzur işarəş karde və votışe:İrağ və dınyo 25 qılə məmləkətiku omə zaironru lozim bə tədbiron iyən xıdməton nəzərdə qətə bə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə