Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 14 Oktyabr 2016 12:56

Turkiyə milli təhsil vəzorətxonə bə devləti peqordımon karde anqıl 2400 muəllimi beğandeku xəbəş do.

Turkiyə milli təhsil vəzorətxonə bə devləti peqordımon karde anqıl 2400 muəllimi beğandeku xəbəş do.

Turkiyə milli təhsil vəzorətxonə bə devləti peqordımon karde anqıl 2400 muəllimi beğandeku xəbəş do.

Ankaraku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi turkiyədə  2400 muəllimi beğandeədə dəvardə 3 manqi muddətdə ım məmləkətdə fəaliyyətiku bə kəno noə bə muəllimon ədəd təğribən bə 50 həzo nəfər rəsə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə